Podczas wczorajszej konferencji prasowej na pokładzie papieskiego samolotu, choć wiele mówiono o wojnie, dziennikarze nie zapytali o Ukrainę. Jest to o tyle dziwne, że trasa lotu wiodła całkiem niedaleko tej kolejnej odsłony „trzeciej wojny światowej na raty”, o której mówił Papież. Realia tego konfliktu przedstawia ks. Andrij Zelinśkyj, jezuita pracujący jako kapelan ukraińskich oddziałów, które walczą na wschodzie kraju:

„Spoglądając na sytuację, jaka rozwinęła się na wschodzie Ukrainy, można […]