2.04.2005 r., o godz. 22:37, odszedł do DOMU OJCA bł. Jan Paweł II