W kościele święci się gromnice. Dawniej przypisywano im wielorakie znaczenie.

Po przyjściu z kościoła dymem z niej wypalano krzyż na środkowym tragarzu, żeby dom zabezpieczyć od „złego”, czyli chorób i nieszczęść.

Kiedy nadchodziła burza, to zapaloną gromnicę stawiano w oknie żeby chmura poszła „na lasy i góry. W czasie burzy miała chronić dom przed uderzeniem pioruna.

Ale w Kąkolówce mawiano, że nie można jej świecić w czasie samej […]