Ogólna na grudzień:

Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy, znalazły potrzebną miłość.

W tym miesiącu mamy objąć modlitwą wstawienniczą dzieci żyjące dosłownie na ulicy; jest to kolejny przejaw smutnej rzeczywistości XXI wieku. Nieraz możemy usłyszeć: „Rodzice mi powiedzieli, że jestem wystarczająco duża, by o siebie zadbać i nie być dla nich ciężarem”. Według szacunku UNICEF liczba porzuconych dzieci wynosi 200 milionów (w samej Europie jest ich 25 […]