Błogosławiony Jan Paweł II dołączy do grona świętych
Błogosławiony papież Jan XXIII      Program Pielgrzymki na Kanonizację